Koučink

Probereme společně, jak změnit váš (pracovní) život k lepšímu

Leo Dittmann

Leo Dittmann

Celý život – někdy velmi usilovně, někdy spíše podvědomě, se zamýšlíme nad tím, čím se v budoucnu budeme zabývat. Co máme udělat proto, aby nás až přijde správný moment, našel připravené.  Téma profesní kariéry vždy velmi souvisí s naším zázemím, kondicí, zájmy a mobilitou.Téměř celý profesní život se setkávám s lidmi, v jejichž životě nastal moment, ve kterém se zamýšlejí kudy dále. Často je tento moment spojen s jejich kariérou, někdy však řeší osobní téma, které s kariérou více či méně souvisí.

Práce personálního poradce mi denně přináší nové zkušenosti a inspirace, o které se s Vámi rád podělím. Přináší mi to, někdy i mimoděk, řadu zkušeností a poznatků. I když se některé situace opakují (kterým směrem se mám vydat?), jsou přesto vždy jedinečné, protože se v nich pokaždé nachází někdo jiný a za odlišných okolností.

Potvrzuje se, že pokud konzultant bere svou práci vážně, je férový ke klientům a prokáže empatii, nastane velmi pravděpodobně, že se na něj jeho klienti začnou sami obracet i s hlubšími otázkami, než je řešení momentální pracovní nabídky/poptávky.

Přirozeným a pozvolným způsobem, se tak z konzultanta stává ten, koho ostatní začnou považovat za svého kouče. A také u svých kolegů a kolegyň hledám podobné životní hodnoty, které jsou pro mě důležité.

Při koučování využívám svých dlouholetých zkušeností v oblasti HR, včetně znalosti psychodiagnostických metod. Oslovil mne celostní přístup a absolvoval jsem certifikovaný kurz Gestalt Essence.  

Dnes tak nabízím samostatné konzultace jako certifikovaný Gestalt kouč specializovaný zejména na otázky profesního směřování a také na osobní rozvoj. Práce je ale vždy významně propojena s dalším životem člověka. Když jsme spokojení v práci, přenášíme pohodu a klid i do dalších sfér života. A naopak.

Jak vnímám koučování?

  • Moje výchova a praxe, převážně v prostředí rodinné firmy orientované na služby v oblasti HR, mi daly laťku vysoko zejména v etice přístupu a v orientaci na potřeby druhých.
  • Pracuji s diagnostickými metodami, které mohou být v některých situacích vhodným doplňkem koučovacího procesu.
  • Koučování pro mne není bezbřehá diskuze o čemkoliv, rád vidím, když se věci posouvají dále.
  • Mám velký respekt ke zkušenostem a potřebám ostatních, byl jsem u úplných začátků kariér mnoha dnes úspěšných lidí o jejichž dobře míněné rady se mohu sám opírat.
  • Rád pomáhám druhým překonávat překážky a dosahovat konkrétních cílů.

Kdy je dobré vyhledat kouče:

  • Když děláte důležité rozhodnutí ohledně vaší budoucnosti a nemůžete se rozhodnout, kterou cestou v práci / v životě se vydat.
  • Když se v práci necítíte šťastní, ale nevíte, jak to změnit.
  • Když cítíte, že byste potřebovali podpořit v některé z oblastí osobního rozvoje.
  • Když máte pocit, že rodina a přátelé vaší situaci nerozumí a bylo by dobré ji probrat s někým nezávislým.

Chcete-li získat více informací o koučování, napište mi (nikdo jiný si váš e-mail nepřečte).