Právní poradenství

Poradíme vám při řešení pracovněprávních otázek

Nástup či odchod zaměstnanců je spojen i s různými pracovněprávními otázkami, které se vyplatí mít řádně ošetřené. Stejně tak je dobré detailně znát práva a povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a uchazečů. Proto je právní poradenství součástí našich služeb.

Sledujeme aktuální právní úpravu, a tak vám dokážeme poradit v mnoha situacích. (Poradenství nezahrnuje právní zastupování před soudy a orgány veřejné správy.)

Jaká témata z oblasti pracovního práva například řešíme?

pracovní poměr – vznik, změna a skončení pracovního poměru

pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci, práce přesčas

mzda, plat, výsluha, důchod

pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost

mateřská a rodičovská dovolená

zákaz konkurence, konkurenční doložka

náhrada škody, hmotná odpovědnost

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP, DPČ

služební cesty, cestovní náhrady

Potřebujete konzultaci?